KITCHEN SOLUTION PROJECT

ออกแบบระบบบริหารจัดการภายในครัวอย่างมืออาชีพ การทำงานการออกแบบครัวของบริษัทเรานั้น ไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบการจัดวางให้เข้าที่ แต่เป็นการออกแบบการจัดวางเพื่อให้ปฏิบัติงานภายในครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เราจำลองภาพการทำงานจริง แล้วจึงจัดวางอุปกรณ์การครัวให้สอดคล้องกับการทำงาน เพื่อให้มีการทำงานที่ลงตัว เพิ่มความคล่องตัว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครัวได้อย่างดีเยี่ยม ครัวร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ครัวอาหารยุโรป ครัวอาหารไทย ครัวเย็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของร้านอาหาร ซึ่งครัวในแต่ละแบบนั้นจะมีระบบการทำงานที่ต่างกัน รวมถึงมีผู้ปฏิบัติงานครัว และการใช้อุปกรณ์ครัวที่ต่างกันอีกด้วย เราจึงลงลึกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนของการนำวัตถุดิบเข้าจัดเก็บในครัว การสต๊อควัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร การตรวจสอบรายการอาหาร การบริการ การลำเลียงอาหารพร้อมเสริฟ ระบบการจัดการล้างภาชนะ ระบบดูดควัน ระบบน้ำ ซึ่งการลงลึกรายละเอียดทุกขั้นตอนนี้จะช่วยให้เราสามารถออกแบบระบบการทำงานภายในครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด