Products Range

Choose product you are interested in

Product by Brand

Choose brand you are interested in

ยินดีต้อนรับสู่ นิวตั้น

บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้นำในเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งมากว่า 40ปี ภายใต้ตราสินค้า “นิวตั้น” เพื่อสนองตอบกับความต้องการของลูกค้า นิวตั้น ได้นำเข้า เครื่องทำน้ำแข็ง ภายใต้แบรนด์สินค้าอื่นๆ อาทิเช่น Ice-O-Matic จากประเทศอเมริกา, Scotsman จากประเทศอิตาลี และแบรนด์ชั้นนำอีกมายมาย และเพื่อให้ครอบคลุมในอุตสาหกรรมอาหาร นิวตั้น ได้จัดหาและนำเข้า Convotherm เตาอบไอน้ำจากประเทศเยอรมัน, Merrychef เตาอบความเร็วสูงจากประเทศอังกฤษ, Tecnomac ตู้ช็อคอาหาร,เบเกอรี่และไอศครีม อีกทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ ชั้นนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารอีกมากมาย

อีกทั้ง เรายังใส่ใจในการบริการหลังการขายคลอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทย ดั่งคำขวัญที่เราใช้มากว่า 40ปีกว่า “ทุกทิศทั่วไทย มั่นใจนิวตั้น”

 

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 40 ปี พร้อมความชำนาญในผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนในการพัฒนาสินค้า โดยเชฟผู้ชำนาญการรวมถึงบริการ หลังการขายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้ารวมถึงการให้การดูแลการใช้อุปกรณ์ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เราขยายการดูแลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการออกแบบครัวของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารแบบบริการอย่างรวดเร็ว และส่วนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองการใช้งานของลูกค้าและการดูแลบำรุงรักษาในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

Over 40 years experience, expertise in product, experienced chef application support and continuously developing after sales-service support, enable us to understand customer need to provide design and solution compatible to efficiency process and maintenance for restaurants, hotels, convenience store, quick service restaurants, etc.

สินค้าแนะนำ/Recommended Products