"ICESTA"

เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ขนาดกำลังการผลิตตั้ง 500-40,000 กิโลกรัมต่อวัน น้ำแข็งจะมีลักษณะเป็นเกล็ด แผ่นเล็กๆ ขนาด 1.5-2.2 มิลลิเมตร นิยมใช้แช่อาหารสด และใช้ในการลดอุณหภูมิของวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก