นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ ยังมีบริการรับซ่อม บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด เครื่องทำน้ำแข็งถ้วย เครื่องทำน้ำแข็งยูนิต รายครั้ง และรายปี ให้กับบริษัทฯ โรงแรม ร้านอาหาร ชั้นนำ และจำหน่ายอะไหล่เครื่องทำน้ำแข็ง ที่เน้นคุณภาพของสินค้า และการดูแลหลังการขายที่ดี ที่ทางบริษัทฯ เน้นมาตลอดระยะเวลา 30 ปี เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และได้มาตรฐาน ทำงานกันเป็นทีม มีการอบรม พัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการให้บริการลูกค้า
ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่่องทำน้ำแข็ง อุปกรณ์เครื่องเย็น
ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ซ่อมแซมเตาอบ อุปกรณ์เครื่องครัว
บริการขนย้ายเครื่องทำน้ำแข็ง-เตาอบอุปกรณ์เครื่องครัว
บริการออกแบบแนะนำ การใช้ครัวเพื่อในเกิดประโยชน์สูงสุด